top of page
CINERGY_47_FB_EVENT COVER PHOTO_1920x1005.jpg

Intimita na filmovém place s britskou koordinátorkou intimity Itou O´Brien

Cinergy ve spolupráci s Girls in Film Prague vás zvou na přednášku a praktický workshop s Itou O'Brien, mezinárodně proslulou koordinátorkou intimity a pohybovou režisérkou, který proběhne 30. a 31. března.

Ita O'Brien je průkopnicí role koordinátorky intimity, která se nyní stává běžnou součástí samotných natáčení a hereckých zkoušek, a tato pozice se prosazuje i v produkcích předních streamovacích platforem jako jsou HBO, Netflix a BBC. Ita O'Brien rozvíjí od roku 2014 osvědčené postupy při práci na scénách se sexuálním a intimním obsahem a nahotou ve filmu, televizi a divadle. Mezi její dosavadní práce patří tituly jako Normal People, Sex Education, I May Destroy You, Carnival Row, Lady Chatterley's Lover nebo Magic Mike's Last Dance. 

30. 3. / 18:00 – 21:00 / Studio Hrdinů / přednáška a prezentace pravidel pro intimitu na place a role koordinátora intimity 

Jak se bezpečně připravit na intimní scény?

Jaká jsou pravidla a správné pokyny při práci na sexuálních scénách na place?

Za jakých okolností je možné natáčet líbací scény či nahotu?

Co je odpovědností a povinností producenta/ky?

Co může vyžadovat herec/čka?

A jak k těmto scénám musí přistupovat režisér/ka a další členové štábu? 

To jsou otázky, na které bude během přednášky odpovězeno, kde budou rovněž sdíleny pravidla pro intimitu na scéně a prozkoumána etika práce s intimitou během konkurzů, zkoušek a představení. Večer je otevřen všem zástupcům a zástupkyním místního filmového průmyslu (produkce, scénář, casting, kamera, režie, zvuk, kostýmy, masky, střih...).

Přednáška bude probíhat pouze v anglickém jazyce bez překladu. Vstupné na přednášku je 300,- Kč.

Vstupenky ke koupi na goout.cz od 14. 3. 

 

31. 3. / 10:00 – 17:00 / Kampus Hybernská / uzavřený workshop pravidel intimity na place pro vybrané účastníky a účastnice 

31. 3. / 18:30 – 20:00 / Kampus Hybernská / prezentace výstupu z workshopu

Na přednášku naváže v pátek 31. března uzavřený workshop, který je určen výhradně hercům/herečkám, režisérům/režisérkám, choreografům/choreografkám s předchozími zkušenostmi z profesionálního filmového natáčení, kteří mají zájem prozkoumat zásady a pravidla při práci s intimitou na plátně. Tento workshop poskytne důkladný úvod do práce s intimními momenty a účastníci získají praktické zkušenosti s tím, jak uplatňovat pokyny pro intimitu na scéně a jak začlenit získané poznatky do své vlastní praxe.

Během celého dne budou mít účastníci možnost úzce spolupracovat s Itou O'Brien na následujících aktivitách:

- Význam práce na rozboru samotného textu, aby herec/herečka mohli sloužit postavě v rámci intimního obsahu

- Vytvoření bezpečného prostředí pomocí "uzavřeného setu"

- Vytváření intimních momentů z předem přidělené role, uvádění do praxe pravidel pro intimitu na scéně

- Účastníci získají klíčové poznatky o tom, jak přistupovat k intimitě na plátně

- Na tomto workshopu nebude žádná nahota ani obnažování

- Účastníci budou požádáni, aby v rámci přípravy na workshop provedli určité rešerše

Přístup na workshop je možný pouze po předchozí registraci a obdržení našeho potvrzení. Chcete-li se přihlásit na workshop, vyplňte přihlášku na webu cinergy.cz do 23. března. Poplatek za workshop je 2.500 Kč a obsahuje i vstup na přednášku. Členové sdružení ARAS mají slevu. Případní účastníci/účastnice budou vybráni ve spolupráci s Itou O’Brien na základě zaslané přihlášky. Počet účastníků workshopu je omezen na 30 osob a bude probíhat pouze v anglickém jazyce.

Video prezentace workshopu

VideoScreenshot--YouTube-HowSexScenesAreShotInMoviesAndTVShowsMoviesInsider-1’22”.jpg

Intimacy on a film set with a British intimacy coordinator

Ita O'Brien

Cinergy Prague and Girls in Film Prague invite members of the local film industry to a lecture and hands-on workshop with the world's leading intimacy coordinator, Ita O'Brien, on the 30th and 31st of March. 

Ita O'Brien is an intimacy coordinator and movement director for film, television, and theatre. Since 2014, Ita O'Brien has been developing best practices when working with intimacy, sexually explicit scenes and nudity in film, television and theatre. Ita pioneered the role of the Intimacy Coordinator, which is increasingly being adopted by leading production houses including HBO, Netflix, and the BBC. Her previous credits include Normal People, Sex Education, I May Destroy You, Carnival Row, Lady Chatterley’s Lover, and Magic Mike’s Last Dance. 

30. 3. / 6 - 9 pm / Studio Hrdinů / Industry presentation of the Intimacy On Set Guidelines and the Role of the Intimacy Coordinator

How do you prepare safely for an intimate scene? 

What are the rules and proper instructions for working on sexual scenes on set? 

What are the conditions for shooting kissing or nude scenes? 

What is the producer's responsibility? 

What can an actor/actress ask for? 

What should the director and crew do when shooting these scenes? 

All these questions will be answered during the lecture on the first day of the event, where there will be a sharing of the Intimacy on Set Guidelines, exploring the ethics of working with intimacy during the audition process, rehearsal and performance. This lecture is open to all members of the film industry including Producers, Writers, Casting Directors, Agents, Directors, Actors, DOP’s, AD’s, Sound department, Costume, Make-up department and Editors.

The lecture will be held in English, and no translation into Czech will be provided. The entrance fee is 300 CZK. Tickets will be on sale from March 14th on goout.cz

 

31. 3. / 10 am – 5 pm / Kampus Hybernská / private workshop of the Intimacy On Set Guidelines

31. 3. / 6:30 – 8 pm / Kampus Hybernská / Industry sharing of scenes explored at the in-person work

This workshop is exclusively for trained & working professional Actors, Directors, Choreographers & Movement Directors interested in exploring clear guidelines when working with intimacy on screen. The day will provide a solid introduction to working with moments of intimacy, giving participants practical experience of how to implement the Intimacy On Set Guidelines and how to integrate their learning into their own practice. 

We will explore:

- The importance of table work, exploring the text to enable the actor to serve the character within the intimate content.

- Creating a safe environment through the use of a ‘closed rehearsal room/set’.

- Sculpting moments of intimacy from a pre-allocated play, putting into practice the Intimacy on Set Guidelines.

- Participants will gain key insights into how to approach intimacy for screen

- There will be no nakedness or nudity in this workshop.

- Participants will be asked to conduct some research in preparation for the workshop.

Access to the workshop is only possible after having registered and received our confirmation. To apply, please register at cinergy.cz by the 23rd of March. Workshop fee 2.500 CZK (includes workshop and lecture entry). The workshop is limited to 30 participants. Participants will be selected in cooperation with Ita O'Brien on the basis of the above information.

 

Video presentation of the workshop

VideoScreenshot--YouTube-Stagedsexhowanintimacycoordinatorworkswithactorsonsexscenes-5’06”

Ita O’Brien is the UK’s leading Intimacy Coordinator and founder of Intimacy on Set, her company set up in 2018, which provides services to TV, film, & theatre when dealing with intimacy, sexual content, and nudity.

Intimacy on Set has supported numerous high-profile film and TV productions including Normal People & Conversations With Friends (BBC3/Hulu), Sex Education 1&2 (Netflix), I May Destroy You (BBC/HBO), It’s A Sin (Channel 4), Empire Of Light (Neal Street Prods / Searchlight Pictures), Lady Chatterley’s Lover (Netflix / Blueprint Pictures ) and Magic Mike’s Last Dance, (Warner Bros/ Mammoth Productions). As a result of O’Brien’s work on productions of such calibre, she has been widely covered in the national and international media as the leading spokesperson in this space.

kontakt: Michal Hogenauer - info@cinergy.cz - 728/124/302

bottom of page